Reglement

Stemreglement NS Publieksprijs 2019

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

I. DE STEMGERECHTIGDEN

 1. Ieder persoon van 18 jaar en ouder kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht. Alle stemmers tezamen noemen wij de vrije jury.
 2. Daarnaast wordt de NS Publieksprijs Leesclub geformeerd. Deze Leesclubleden functioneren als ambassadeurs van het lezen en van de NS Publieksprijs.


II. DE NS PUBLIEKSPRIJS LEESCLUB

 1. De NS Publieksprijs Leesclub (hierna: Leesclub) bestaat uit 100 lezers die zich verplichten kennis te nemen van de zes genomineerde titels. De leden worden tijdens de installatie van de Leesclub ingedeeld in 10 leesteams van 10 personen. De leesteams enthousiasmeren vervolgens hun netwerk om ook voor de NS Publieksprijs te stemmen. Het leesteam dat de meeste stemmen vergaart wordt gekroond tot Leesteam van het jaar. Alle leden mogen een jaar lang iedere maand een boek (voor € 20,-) uitzoeken in een Nederlandse boekhandel naar keuze. Daarnaast ontvangt ieder lid twee NS Dagkaarten.
 2. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland, kan lid van de NS Publieksprijs Leesclub worden door zich van maandag 16 september tot en met maandag 30 september 2019 kandidaat te stellen via www.nspublieksprijs.nl. De CPNB werft actief leden via de haar beschikbare kanalen en biedt NS haar vaste klanten de mogelijkheid zich aan te melden. De CPNB stelt de uiteindelijke Leesclub samen, met het streven dat de Leesclub een representatieve afspiegeling van de lezers in Nederland vormt, naar geslacht, leeftijdsgroep en woonplaats. Men kan geen twee 2 achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de Leesclub. Vanwege de communicatie dient een Leesclublid een actief e-mailadres te hebben. Ieder Leesclublid krijgt de zes genomineerde titels cadeau maar dient deze wel persoonlijk af te halen op woensdag 23 oktober, de dag waarop de Leesclub geïnstalleerd wordt. Indien gewenst, ontvangen de leden van de Leesclub-leden een NS-dagkaart om de bijeenkomst bij te kunnen wonen.
 3. Over de toekenning van lidmaatschap van de Leesclub kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van de CPNB en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Leesclub.


III. STEMPROCEDURE

 1. De Leesclub en de vrije jury stemmen op een van de zes genomineerde titels of op een titel van eigen keuze. De titel moet voldoen aan de volgende criteria: hij dient oorspronkelijk geschreven te zijn in de Nederlandse taal, mag niet reeds eerder genomineerd geweest zijn voor de NS Publieksprijs, de titel is geschreven voor volwassenen en de titel behoort tot het genre fictie dan wel factie (een verhalend boek met een groot non-fictie karakter) - instructieboeken/how-to-boeken zijn dus uitgesloten van deelname. De titel moet tevens verkocht zijn voor een verkoopprijs boven de € 3,50.
 2. Het stemmen kan op twee manieren geschieden:
  1) Op persoonlijke titel. Via www.nspublieksprijs.nl, of via het door de CPNB gemaakte papieren stemformulier, waardoor de stemmer in aanmerking komt voor de te winnen prijzen. In dat geval dient hij een aantal persoonlijke gegevens op te geven en is hij/zij in Nederland woonachtig. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de NS Publieksprijs.
  2) Anoniem. Via www.nspublieksprijs.nl, in dit geval komt de stemmer niet in aanmerking voor een van de te winnen prijzen.
 3. Wanneer er zich in de ogen van de CPNB onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen.


IV. STEMPERIODE

 1. De online stemperiode loopt van woensdag 23 oktober tot en met woensdag 20 november 2019. Indien er gestemd wordt via het door de CPNB gemaakte 3 papieren stemformulier, dan dient deze uiterlijk maandag 18 november 2019 bij de CPNB aanwezig te zijn. De CPNB houdt zich het recht voor de data te wijzigen


V. BELONING VRIJE JURY 2019

 1. De CPNB verloot onder iedereen die stemt een aantal prijzen, te weten een hoofdprijs, tien tweede en vijftig derde prijzen. De hoofdprijs bestaat uit 52 weken lang, elke week in een Nederlandse boekwinkel een boek ter waarde van € 20 uitkiezen (totale waarde € 1.040) plus een jaar lang gratis reizen met het NS Dal Vrij 1e klas abonnement t.w.v. € 1.548. De overige prijzen zijn 10 maal twee 1e klas NS-Dag-Dalkaarten en een Boekenbon van € 20, totaalwaarde € 98, en 50 maal een 1e klas NS-Dag-Dalkaart en een Boekenbon van € 10, totaalwaarde € 49.
 2. De totale economische waarde van het prijzenpakket bedraagt meer dan € 4.500. Hierdoor treden voorwaarden voor promotionele kansspelen in hetgeen als consequentie heeft dat de prijsverstrekkende partij kansspelbelasting (30,1%) zal moeten betalen op prijzen met een economische waarde boven de € 454.
 3. Prijswinnaars ontvangen voor medio december 2019 persoonlijk bericht van de CPNB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Werknemers van de Stichting CPNB en hun familieleden kunnen wel een stem uitbrengen, maar komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.


VI. TOT SLOT

 1. Door te stemmen op de NS Publieksprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2019 (op te vragen bij de CPNB) en dit Stemreglement NS Publieksprijs 2019. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze Publieksprijs.


Amsterdam, augustus 2019.